Snerydning

I løbet af vinteren kan vi hjælpe med at rydde sne fra såvel fortove til indgangen til fordør eller bagdør.

Vi hjælper også virksomheder med at rydde sne fra parkeringspladser, lagerpladser og andre større arealer.

Saltning og glatførebekæmpelse kan også bestilles her.